ISO Certification Thailand | ISO ขอการรับรอง | TQA
 
ISO Certification Thailand
บริการ
มาตรฐาน ISO
ISO9001
ISO14001
ISO45001
IATF16949
   ขั้นตอนเพื่อขอการรับรอง
  ใบเสนอราคา
  การเปลี่ยน CB เป็น JQA
  สำหรับลูกค้าJQA
  ติดต่อเรา

JQA สนับสนุนการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ผ่านการตรวจประเมินให้การรับรอง IATF16949
เพื่อเพิ่มโอกาสในตลาดโลกให้กับองค์กรเช่นคุณ


เกี่ยวกับ IATF16949   ขั้นตอนเพื่อขอการรับรอง


IATF16949 เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ global supply chain ของชิ้นส่วนยานยนต์

ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการทั้งในเรื่องของความปลอดภัย พร้อมๆ กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้าน IT ระดับคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆ ของโลกต้องการก็เพิ่มสูงขึ้น  วิธีการสั่งซื้อ / การส่งมอบก็หลากหลายมากขึ้น    IATF16949 เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  เพื่อใช้ประเมินตามข้อกำหนดของมาตรฐาน, ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย  รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ด้วย  จึงเป็นมาตรฐานที่ตอบสนองต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากในโลก

การตรวจประเมินจะใกล้เคียงกับการตรวจจากบุคคลที่สอง  (second party audit)  การได้รับการรับรอง IATF16949 จึงหมายถึงการรักษาลูกค้าไว้ได้  นอกจากนี้ ในการเข้าไปเปิดตลาดใหม่ใน global supply chain  การได้รับการรับรองนี้ก็จะเป็นเสมือนการรับรองการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพระดับสูง  ซึ่งนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อีกด้วย


ผู้ตรวจประเมินของ JQA มี best practice ต่างๆ มากมาย พร้อมที่จะแบ่งปันให้องค์กร  เพื่อนำไปสู่การตรวจแบบเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้  ด้วยการตรวจการปฏิบัติงานจริง

JQA สั่งสมประสบการณ์การตรวจมาตั้งแต่สมัยที่ให้บริการการตรวจ QS-9000(*1)  โดยเป็นหน่วยรับรองตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น   ปัจจุบันเป็นหน่วยรับรองที่มีประสบการณ์การตรวจIATF16949 มากที่สุดในประเทศ   ในการตรวจประเมิน IATF16949 นั้น IATF(*2) มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน   แต่ถึงกระนั้น JQA ก็มีผู้ตรวจประเมินที่มาจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม และเป็นผู้ที่เคยทำงานในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มาแล้ว   ดังนั้น ผู้ตรวจประเมิน IATF16949 ของ JQA จึงสามารถใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตน และประสบการณ์จากการตรวจหน้างานที่ผ่านมา   เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรด้วยการตรวจที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน

นอกจากนี้  ใน site ต่างประเทศ  เราก็สามารถตรวจประเมินได้ด้วยคุณภาพ, การจัดวันตรวจและราคาที่เหมาะสม ผ่านเครือข่ายหน่วยรับรองทั่วโลก   เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับโลกขององค์กร

(*1)
กฎเกณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบคุณภาพซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ 3 รายของสหรัฐฯ  (Chrysler, Ford, General Motors) เพื่อใช้กับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบยานยนต์

(*2)
IATF (International Automotive Task Force)  : หน่วยงานที่ควบคุมระบบการให้การรับรอง IATF16949 : 2002เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและสังคม  การตรวจ IATF16949 ของ JQA ให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้

(1) การตรวจเป็นกระบวนการ

ตรวจประเมินตามแนวความคิดการตรวจแบบ process approach สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง IATF กำหนดขึ้น

ตรวจประเมินทุกกระบวนการและทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า Subscriber (ลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และร้องขอให้องค์กรขอการรับรอง IATF16949) ทุกราย รวมทั้งลูกค้าที่องค์กรกำหนดเป็นลูกค้าในขอบเขตการรับรอง

(2) มุมมองของลูกค้า

ตรวจประเมินจากมุมมองของลูกค้าว่า ระบบบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าหรือไม่  ผ่านการดูยอดการผลิตในรอบ 12 เดือน, ผลการส่งมอบให้กับลูกค้า และรายงานประเมินผลการดำเนินงาน (รายงานประเมินของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ, การส่งมอบ เป็นต้น)

(3) การตรวจที่หน้างาน

ระบบบริหารจัดการที่ IATF16949 กำหนดให้ต้องมี ควรจะต้องมีอยู่ในการทำงานปกติทุกวัน  JQA จะตรวจที่หน้างานที่ปฏิบัติงานจริง และสอบถามผู้ปฏิบัติงานนั้นโดยตรง


Copyright © 2008 JQA ASIA (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.