มาตรฐาน ISO
ISO
ISO9001
JQA ตรวจประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดยการ “สะกิด” ให้องค์กรเห็นปัญหา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ สำหรับองค์กรที่ต้องการจะเพิ่มคุณค่าเช่นคุณ
 
ISO9001เป็นมาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผ่านการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ
มาตรฐานนานาชาติการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001นั้น เป็นมาตรฐานสำหรับเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการประกันคุณภาพ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คุณค่าขององค์กรนั้นวัดได้จากผลประกอบการ, ความสามารถในการแข่งขัน, ความเชื่อมั่นจากสังคม, การเป็นที่รู้จัก ระบบบริหารจัดการคุณภาพจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งนำมาซึ่งการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ด้วยเหตุนี้ มาตรฐานนี้จึงแพร่หลายไปไม่เฉพาะงานอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น แต่ในงานบริการต่างๆ ทุกประเภทธุรกิจ และไม่จำกัดว่าเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่
 
JQA เป็นผู้บุกเบิกการตรวจประเมิน ISO ผู้ตรวจประเมินของเรามี best practice ต่างๆ มากมาย พร้อมที่จะแบ่งปันให้องค์กร เพื่อนำไปสู่การตรวจแบบเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้

การตรวจระบบบริหารจัดการของ JQA นั้น จะตรวจประเมินให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆขององค์กร JQA เป็นผู้บุกเบิกการตรวจประเมิน ISO ในญี่ปุ่น และตรวจประเมินให้การรับรองเป็นจำนวนมากที่สุดด้วย ฉะนั้นผู้ตรวจประเมินของ JQA จึงมีประสบการณ์การตรวจที่มาก และทราบถึง best practice ต่างๆ มากมายให้ท่านได้ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กรของท่านเอง

นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายหน่วยรับรองอยู่ในต่างประเทศ 37 แห่งทั่วโลก (IQNet*) เพื่อรองรับองค์กรที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศด้วย
 
* IQNet คือเครือข่ายของหน่วยรับรองทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุด โดยมีสมาชิก 37 หน่วยรับรองจาก 34 ประเทศ รวมแล้วออกใบรับรองมากกว่า 250,000 ใบ มีจำนวนผู้ตรวจประเมินรวมกันมากกว่า 1 หมื่นคน และภาษาที่ใช้มีมากกว่า 40 ภาษา
 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและสังคม การตรวจ ISO9001 ของ JQA ให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้
 
ความมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ
การตรวจเป็นกระบวนการ
การตรวจที่หน้างาน