การขอการรับรอง
Certification Services
มาตรฐาน ISO
ระบบการตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารจัดการ ISO โดยบุคคลที่สามนั้น เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผู้ประกอบการกับสังคม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เรา JQA คิดเสมอว่า ระบบการตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารจัดการ ISO เป็น “โครงสร้างพื้นฐาน = ทรัพย์สินของสังคม” ที่ขาดไม่ได้ในสังคม เราให้บริการการตรวจประเมินที่เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งองค์กรและสังคมโดยรวม
“ความรู้แบบบูรณาการ” และ “ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” ของพวกเรา เพื่อประโยชน์ขององค์กรลูกค้า
จุดเด่นของการตรวจของ JQA ASIA
แนวคิดพื้นฐานของการตรวจประเมินของJQA