การขอการรับรอง
Certification Services
ใบเสนอราคา
หากท่านต้องการใบเสนอราคาในการตรวจประเมินขอการรับรอง กรุณากรอกข้อมูลแบบสอบถามในไฟล์ PDF ตามมาตรฐานที่ท่านต้องการ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสนอราคาให้ท่านพิจารณา สามารถติดต่อเราทางแฟกซ์หรืออีเมลด้านล่างนี้
  • ขอใบเสนอราคากรณีเปลี่ยน CB มาเป็น JQA
  • กรุณาใช้แบบฟอร์มตามมาตรฐานนั้นๆ
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา
  • FAX
  • 02-664-4064