สนับสนุนให้ท่านลูกค้า
ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผ่านการบริการให้การรับรอง
มาตรฐานระบบบริหาร
โดยบุคคลที่ 3
ISO เป็นมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือ
JQA ASIA (ประเทศไทย) เป็น บริษัท ที่สนับสนุนในประเทศไทยบริการรับรองระบบการจัดการมาตรฐาน ISO ที่จะใช้ JQA (องค์การการประกันคุณภาพ ญี่ปุ่นทั่วไป) บริษัทฯ ได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมใน JQA, มีบริการตรวจคัดกรองของญี่ปุ่นและระดับเดียวกันบนพื้นฐานของขั้นตอนการตรวจสอบ ของ JQA โดยคณะลูกค้าซึ่งจดทะเบียนใน JQA
หากจำเป็นต้องทบทวนสองภาษาโดยญี่ปุ่นและไทยยังดำเนินการ เรามีคำขวัญญี่ปุ่น, การตรวจสอบสามารถนำไปสู่กิจกรรมทางธุรกิจผ่านยังง่ายต่อการ ทำความเข้าใจการตรวจสอบเพื่อคนไทยทั้งในระดับบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไปยังรายการ