สนับสนุนให้ท่านลูกค้า
ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผ่านการบริการให้การรับรอง
มาตรฐานระบบบริหาร
โดยบุคคลที่ 3
ISO เป็นมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไปยังรายการ
  • 2024-04-10
  • สัมมนา
  • Public and Web Seminar "การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) และ กรณีตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม -อ้างอิงจากตัวอย่างการรับรองเครื่องหมาย JIS-"
 • ดูเพิ่มเติม
  • 2024-03-15
  • ข่าว
  • The issuance of amendments to ISO Management System Standards, relating to climate change considerations.
 • ดูเพิ่มเติม
  • 2023-10-06
  • อื่นๆ
  • แจ้งจำหน่ายหนังสือกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ฉบับปี 2023
 • ดูเพิ่มเติม