ข่าวประชาสัมพันธ์
News

เรียน ท่านผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ JQA ในการตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐาน ISO เสมอมาทางบริษัทฯขออนุญาตประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร Web Seminar ISO14001:2015 Internal Auditor โดยมีรายละเอียดการอบรมดังต่อไปนี้*ปิดรับสมัครวันที่่ 16 พฤษภาคม 2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02-664-4004 หรือ E-mail: seminar@jqaasia.co.th
Course Outline 1st day
Course Outline 2nd day