ข่าวประชาสัมพันธ์
News

เรียน ท่านผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ JQA ในการตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐาน ISO เสมอมาทางบริษัทฯขออนุญาตประชาสัมพันธ์การอบรมแบบ Public ประจำปี 2024 สำหรับการอบรมในปี 2024 นั้นทางเราจะมีการอบรมสองแบบ คือ1. การอบรมแบบออนไลน์ (Web Seminar) สำหรับการอบรมแบบภาษาญี่ปุ่น และแบบภาษาไทยสำหรับบางหลักสูตร ผ่านโปรแกรม ZOOM2. การอบรมแบบ Public Seminar สำหรับการอบรมแบบภาษาไทยโดยทางผู้ที่สนใจหลักสูตรการอบรม สามารถดาวน์โหลดตารางการอบรมประจำปี 2023 ได้จากมุมขวาบนสำหรับลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐานทุกระบบของบริษัท เจคิวเอ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จะได้รับราคาพิเศษสำหรับการอบรมแบบ Public Seminar ทุกหลักสูตร ตามราคาที่ระบุไว้ในตารางการอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02-664-4004 หรือ E-mail: seminar@jqaasia.co.th
Public SeminarSchedule 2024