ข่าวประชาสัมพันธ์
News

ทางเราขอแจ้งการวางจำห่ายหนังสือกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ฉบับล่าสุดปี 2023 ซึ่งจะรวบรวมนำกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวบรวมจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566) มาแปลเทียบ 2 ภาษา (ไทย-ญี่ปุ่น)ราคานี้จะรวมค่าจัดส่งเอกสารแบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากท่านใดสนใจสั่งซื้อหนังสือกฎหมายฉบับนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อและส่งกลับมาทางอีเมล์ seminar@jqaasia.co.th พร้อมกับหลักฐานการชำระเงินเมื่อทางเราได้รับเอกสารใบสั่งซ้อและหลักฐานการชำระเงิน ทางเราจะจัดส่งหนังสือและใบเสร็จรับเงินไปทางไปรษณีย์ถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเบอร์ 02-664-4004

 
รายละเอียดหนังสือ