ข่าวประชาสัมพันธ์
News

เรียน ท่านผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ JQA ในการตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐาน ISO เสมอมาทางบริษัทฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร หลักสูตร Advance Internal Auditor (Thai Language) โดยมีรายละเอียดการอบรมดังต่อไปนี้รวมทั้งได้แนบเอกสาร Seminar Application มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ทาง JQA ASIA ได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้Option 1

4 Applicants

Full payment for 3 applicants, 50% discount for the 4th applicantOption 2

5 Applicants

Full payment for 4 applicants, free of charge for the 5th applicantสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02-664-4004 หรือ E-mail: seminar@jqaasia.co.th

 
Course Outline