ข่าวประชาสัมพันธ์
News

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท NIHON PLAST (THAILAND) CO.,LTD. ที่ได้รับการรับรองระบบ IATF16949 ในขอบข่าย DESIGN AND MANUFACTURING OF STEERING

WHEEL, AIR BAG MODULE AND INTERIOR
-EXTERIOR PLASTIC PARTS