ข่าวประชาสัมพันธ์
News

ทางบริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรใหม่ APQP 3rd Edition and Control Plan 1st Edition (Thai Language) โดยมีรายละเอียดการอบรมดังต่อไปนี้หลักสูตร  APQP 3rd Edition and Control Plan 1st Editionอบรมวันที่ 29 เมษายน 2024เวลา 9.00 – 16.30 น.สถานที่อบรม Grandlord Boutique Hotel (Srinakarin Rd.)ราคา   5,000 บาท / ท่าน

            4,200 บาท / ท่าน (ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับการรับรองกับ JQA)รวมทั้งได้แนบเอกสาร Seminar Application มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ทาง JQA ASIA ได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้Option 1

4 Applicants

Full payment for 3 applicants, 50% discount for the 4th applicantOption 2

5 Applicants

Full payment for 4 applicants, free of charge for the 5th applicantสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02-664-4004 หรือ E-mail: seminar@jqaasia.co.th

 
Course Description