ข่าวประชาสัมพันธ์
News

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท TOKYO ROKI (THAILAND) CO., LTD. GATEWAY PLANT

ที่ได้รับการรับรองระบบ IATF16949 ในขอบข่าย “DESIGN AND MANUFACTURING OF EXHAUST GAS RECIRCULATION COOLER, OIL FILTER & OIL

COOLER, FUEL FILTER, OIL COOLER, PUMP ASM, OIL COOLER / FILTER MODULE, OIL

FILTER ELEMENT AND CATALYTIC CONVERTER”และ TOKYO ROKI (THAILAND) CO., LTD. AMATA PLANT

ที่ได้รับการรับรองระบบ IATF16949 ในขอบข่าย “DESIGN AND MANUFACTURING OF CAT MONOLITH AND CONVERTER ASS’Y”