ข่าวประชาสัมพันธ์
News

เรียน ท่านผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ JQA ในการตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐาน ISO เสมอมาทางบริษัทฯขอนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร ISO45001:2018 Basic Requirements ซึ่งทางเราจะมีการอบรมในวันที่ 17-18 May 2021 โดยมีรายละเอียดการอบรมดังต่อไปนี้Course: ISO45001:2018 Basic Requirements 

Date: 17-18 May 2021

Price: 5,900 THB / person

5,400 THB / person (Special Price for JQA customers)

Seminar Venue: Grandlord Boutique Hotel (Srinakarin Rd.)

Lecturer    :    DR.RAPEPUN  KANSUNTISUKMONGKOL

                     JQA Registered ISO 9001 Lead Auditor

                     JQA Registered ISO 14001 Lead Auditor

                     JQA Registered ISO 45001 Lead Auditor*ปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ค. 2021สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 

ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02-664-4004 หรือ E-mail: seminar@jqaasia.co.th
Course Description
Course Outline