ข่าวประชาสัมพันธ์
News

สัมมนาแบบมีค่าใช้จ่ายโดย JQA:

การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) และกรณีตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม

-อ้างอิงจากตัวอย่างการรับรองเครื่องหมาย JIS-เอาท์ไลน์การบรรยาย:
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การประพฤติมิชอบขององค์กร (บริษัท) เช่น การปลอมแปลงข้อมูลการควบคุมคุณภาพสินค้าและการรั่วไหลของข้อมูลยังคงเกิดขึ้นในญี่ปุ่น และกลายเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญในสังคมอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ข่าวการประพฤติมิชอบขององค์กรจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ทำให้การดำรงอยู่ขององค์กรตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากความเสียหายต่อความเชื่อถือและความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง จากแนวโน้มทั่วโลกการให้ความสำคัญแก่ความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร (Compliance) จะมีมากขึ้นในอนาคตและจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายในหมู่พนักงานอย่างกว้างขวางJQAจึงอยากจะแนะนำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร (Compliance) และกรณีตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้มีอุปการคุณชาวไทยการบรรยายนี้มีประโยชน์ไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์สำหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั่วไปอีกด้วยโปรดพิจารณาใช้สัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรมของบริษัทของท่าน

  • จัดสัมมนาโดยผ่านเว็บ (การสัมมนาผ่านออนไลน์) ในเวลาดียวกันได้จัดให้มีการบรรยายที่สถานที่(การสัมนนาแบบออนไซด์) ไปพร้อมกันด้วย

  • เวลาบรรยาย: ประมาณ 3 ชั่วโมง

  • ภาษา: ไทย (การแปลแบบล่ามพูดตาม)

  • ได้รับใบรับรองการเข้าร่วม
เป้าหมาย:

ผู้ที่เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร (Compliance) เป็นครั้งแรก

ผู้ที่ต้องการส่งเสริมการเริ่มดำเนินการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร (Compliance)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ระดับชั้นบริหารวัน/เวลา และสถานที่: วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. (ICT: เวลามาตรฐานไทย)จัดสัมมนาโดยผ่านเว็บ (การสัมมนาผ่านออนไลน์ Webinar) และโดยการบรรยายที่สถานที่ (การสัมนนาแบบออนไซด์)

(กรุณาเลือกรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนาแบบใดแบบหนึ่ง)

 

  • การสัมมนาผ่านออนไลน์: ผ่าน zoom webinars


หรือ


  • การสัมนนาแบบออนไซด์: Ascott Thonglor Bangkok
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา:

การสัมมนานี้จะจัดขึ้นสองรูปแบบ ได้แก่ การบรรยายโดยผ่านเว็บ (การสัมมนาผ่านออนไลน์) และการบรรยายที่จัดขึ้นที่สถานที่ในกรุงเทพฯ (การสัมมนาแบบออนไซต์) ในเวลาเดียวกัน ในการสมัครเข้าร่วมสัมนา กรุณาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งระหว่าง "ออนไลน์ / ออนไซต์"

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนาเท่ากันสำหรับทั้งสองรูปแบบต่อผู้เข้าร่วม 1 ท่าน

               

(ลูกค้าทั่วไป)                                                                                                          3,500 บาท

(ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง JIS โดย JQA Asia/JQA)                                            3,200 บาท

พิเศษ *สำหรับกรณีที่ประสงค์จะส่งผู้เข้าร่วมหลายคนจากบบริษัทเดียวกัน จะคิดค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาสำหรับคนที่สามขึ้นไปเพียงครึ่งราคาของราคาข้างต้น*ชำระเงินล่วงหน้า: หลังจากที่ได้รับใบสมัครแล้ว เราจะแจ้งวิธีการชำระเงิน (โอนเงิน) ให้ท่านทราบวิธีสมัคร:

กรุณาสมัครผ่าน URL ที่ระบุด้านล่าง

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นและเลือกรูปแบบสัมมนาที่ประสงค์เข้าร่วม: “ออนไลน์ (Webinar)” หรือ “ออนไซต์ (บรรยายที่สถานที่ในกรุงเทพฯ)”URL สำหรับการลงทะเบียน:https://forms.office.com/r/V2mqnz94jG*จะปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนคนที่ห้องบรรยายสามารถรองรับได้ (30 คน)ทางเราจะแจ้งวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมและใบแจ้งหนี้ถึงท่านทางอีเมลภายหลังจากที่ได้รับใบสมัคร ข้อมูลนี้จัดทำโดยบริษัท เจคิวเอ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงานหลักครั้งนี้

หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 เมษายน 2567

จะปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน

หากผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำ การสัมมนาอาจถูกยกเลิกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02-664-4004 หรือ E-mail: seminar@jqaasia.co.th

 
Course Outline